Quay lại Bài giảng Hoàn thành và Tiếp tục

Maya cơ bản

Biforst cơ bản

There are several ways to create dynamic FX in Maya. You’ll learn to navigate the new Bifrost Browser and Bifrost Graph Editor and open sample files. You’ll also learn to setup some simple smoke FX using Bifrost Aero.

Hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy đặt câu hỏi cho Giảng viên của bạn ngay.