Quay lại Bài giảng Hoàn tất

Maya cơ bản

Tối ưu quy trình làm việc

You’ll learn how Maya can fit with other applications in your pipeline. You’ll learn about the portability of different file types and how you can quickly transfer data between Maya and applications like Substance Painter or Unity.

Hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy đặt câu hỏi cho Giảng viên của bạn ngay.